Tilsyn

Det er Socialtilsyn Midt der fører tilsyn med Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud. Dette foregår i henhold til lov om Social Tilsyn.

Socialtilsyn Midt godkender fondens budgetter og oplysningerne på Tilbudsportalen http://tilbudsportalen.dk/ ligesom de fører både anmeldt og uanmeldt tilsyn med fondens aktiviteter.

Tilsynets hjemmeside kan findes her: https://tilsynmidt.silkeborg.dk/

Se den seneste tilsynsrapport her.