Målgruppe

Kollegiet Søtofte henvender sig til unge mellem 16 til 23 der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse.

Kollegiets målgruppe er typisk sårbare unge der har oplevet omsorgssvigt og har været anbragt i plejefamilie, på opholdssted eller kostskole og med dertil hørende psykosociale problematikker. Der kan være tale om følelsesmæssige skader, der medfører, at den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer. Kollegiets unge har behov for støtte til at opnå indre styring og tackle de udfordringer de møder i overgangen fra barn/ung til voksen og de har brug for hjælp med ADL træning, med henblik på at kunne klare en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.

Kollegiets unge er grundlæggende motiverede for at udvikle sig med henblik på uddannelse og selvstændighed og de har ikke behov for døgnbemanding da der om natten kun er telefonisk bagvagt tilknyttet.

Følgende persongrupper ligger uden for målgruppen:
– Unge med seksuelt krænkende adfærd
– Unge med et aktivt misbrug af euforiserende stoffer og alkohol
– Unge med udad reagerende adfærd.
– Unge der er inde i grænseoverskridende kriminalitet
– Unge med psykiske lidelser der afviger fra Ringe Kost- og Realskoles overordnede målgruppe