Målgruppe

Kollegiet Søtofte henvender sig til unge mellem 15 til 23 der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse.

Kollegiets målgruppe er typisk unge i sårbare positioner, der har oplevet omsorgssvigt og har været anbragt i plejefamilie, på ungehjem eller kostskole og med dertilhørende psykosociale problematikker. Der kan være tale om følelsesmæssige udfordringer, der medfører, at den unge kan have svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer.

Kollegiets unge har behov for støtte og vejledning i deres personlige udvikling og identitetsdannelse med henblik på at opnå indre styring og tackle de udfordringer de møder i overgangen fra ung til voksen.

Derudover har de unge brug for hjælp til at opbygge færdigheder inden for madlavning, rengøring, indkøb, økonomihåndtering og andre daglige gøremål – alt fra kontakt til offentlige myndigheder til brug af offentlig transport samt bevidsthed omkring digital dannelse med henblik på at kunne klare en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.

Kollegiets unge er grundlæggende motiverede for at udvikle sig med henblik på uddannelse og selvstændighed.

Kollegiet Søtoftes kerneopgave

”At skabe rammer for udvikling hen mod en selvstændig voksentilværelse, med udgangspunkt i den unges forudsætninger og udækkede behov. ”