Kollegiet Søtofte
Kollegiet Søtofte
Ringe Kost-og Realskoles Kollegium

Kollegiet Søtofte henvender sig til unge mellem 15 til 29 der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse. Det er unge med behov for støtte til at opnå indre styring og tackle de udfordringer de møder i overgangen fra barn/ung til voksen og unge der har brug for hjælp med ADL træning, med henblik på at kunne klare en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.