Kollegiet Søtofte
Kollegiet Søtofte

Kollegiet Søtofte henvender sig til unge mellem 15 til 23 der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse. Det er unge med behov for støtte til at opnå indre styring og tackle de udfordringer de møder i overgangen fra ung til voksen og unge der har brug for hjælp til ADL-træning og personlig udvikling med henblik på at kunne klare en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.