Visitation

Før den unge kan flytte ind på Kollegiet Søtofte skal kommunen bevilge et ophold på kollegiet. Kollegiet er godkendt efter §43, stk. 1 nr. 6, og stk. 3 i Barnets Lov og §107 i Serviceloven.  Opholdet kan også bevilges som ungestøtte (efterværn §76), jf. §114 i Barnets Lov.

Ekstern visitation

Forinden den unge kan visiteres til Kollegiet retter kommunen henvendelse til kollegiets leder pr. mail eller telefon.
mad@kollegietsotofte.dk eller 40 49 38 83.
Ud fra en overordnet beskrivelse af den unge vurderes der, om den unge er inden for målgruppen, hvorefter den unge sammen med sin ungerådgiver og forældre inviteres til et forbesøg.

Hvis den unge fortsat vurderes at være inden for målgruppen og ønsker at bo på kollegiet indkaldes den unge til et indskrivningsmøde sammen med som minimum forældre, ungerådgiver samt kollegiets leder, socialrådgiver og kommende kontaktpædagog. Til indskrivningsmødet laves der specifikke aftaler for opstartsforløbet med kommunen, den unge og familien.

Såfremt Kollegiet kan tilbyde den unge den nødvendige støtte, anmodes kommunen om fremsendelse af sagsakter på den unge:

  • Børnefaglig undersøgelse §20
  • Barnets- eller ungeplan §§ 91 og 108
  • Eventuelle tidligere udredninger på den unge fra psykolog og/eller psykiatrien
  • Eventuelle PPR skolepapirer og
  • Eventuelle udtalelser fra tidligere anbringelser

Intern visitation igennem Kostskolen

Hvis den unge ønsker at bo på Kollegiet og vurderes at være inden for målgruppe inviteres den unge på et forbesøg med leder samt den unges husleder og/eller kontaktpædagog.

Kollegiet indhenter efterfølgende sagsakter for at sikre, at vi kan tilbyde den nødvendige støtte til den unge.
Såfremt det aftales, at den unge kan flytte ind på Kollegiet koordineres et indskrivningsmøde, hvor den unge, forældre, UU-vejleder og ungerådgiver som minimum deltager. Her planlægges der også indflytningsdato og det praktiske omkring indflytningen.