Visitation

Før du kan flytte ind på Kollegiet Vestergade, skal din kommune bevilge et ophold på kollegiet. Kollegiet er godkendt efter § 66 stk. 1 nr. 5 og § 107 i serviceloven. Opholdet kan bevilges som efterværn, § 76 i serviceloven. ​

Formålet med indskrivningsproceduren på kollegiet Søtofte, er at sikre at den unge er indenfor kollegiets målgruppe, samt at sikre den gode start. Det betyder, at vi grundigt gennemlæser dine papirer og afstemmer forventningerne med dig til indskrivningsmødet.

Ekstern visitation

Indskrivningsproceduren er delt op i to dele. Første del er et besøg, hvor du får en rundvisning på kollegiet og vi fortæller om dagligdagen på kollegiet, og de støttemuligheder der er.

Anden del er et indskrivningsmøde, hvor både du, din sagsbehandler og evt. dine forældre deltager.

Intern visitation igennem Kostskolen

Hvis du er elev på kostskolen kontakter huslederen Kollegiet Søtofte og udleverer efter aftale med dig, dine forældre og sagsbehandler, relevante papirer

Herefter mødes du med kollegiets afdelingsleder og din kontaktperson på kostskolen og du får en rundvisning på kollegiet og vi fortæller om dagligdagen på kollegiet, og de støttemuligheder der er. Herefter afholder vi et indskrivningsmøde, hvor både du, din sagsbehandler og evt. dine forældre deltager.

Ansøgningsskema
Find et ansøgningsskema her.

Kontraktskabelon
Find en kontraktskabelon her.