Støtte i egen bolig

Selvom den unge gennem sit ophold på kollegiet har tilegnet sig de kompetencer, der er beskrevet i handleplanen, og således har begyndende kompetencer til at leve et almindeligt voksenliv i egen bolig, kan det alligevel for nogle unge være en stor omvæltning at skulle klare sig selv – ligesom det vil være for alle unge, der flytter hjemmefra. Derfor tilbyder Kollegiet Søtofte støtte til unge i egen bolig i en periode efter flytning fra kollegiet. Der arbejdes ud fra de mål, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge og kommunen. For mange unge er det en tryghed at vide, der i en periode er en kontaktpædagog, som kan støtte den unge i at bevare overblikket over skolen, regninger, hold af lejligheden osv.

Kollegiet Søtofte tilbyder også støtte i eget hjem til unge, der ikke har været anbragt på kollegiet, men hvor kommunen vurderer, at der er behøv for støtte. Denne form for støtte kan aftales konkret i forhold til den enkelte unges udækkede behov