Støtte i egen bolig

Når den unge fraflytter Kollegiet kan der fortsat være behov for støtte i overgangen fra det kendte og trygge til en ny tilværelse i egen bolig. I de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er behov for støtte i eget hjem, kan Kollegiet fortsat være tilknyttet den unge og arbejde med de mål, som er udarbejdet i ungeplanen.
For mange af de unge er det en tryghed at vide, at der er en kontaktpædagog, som kan støtte den unge i at bevare overblikket over uddannelse, økonomi samt møder og kontakt til offentlige instanser. Derudover giver besøgene i de unges hjem mulighed for fortsat at støtte de unge i deres personlige udvikling gennem samtaler.

Kollegiet Søtofte tilbyder også støtte i eget hjem til unge, der ikke har været anbragt på kollegiet, men hvor kommunen vurderer, at der er behøv for støtte. Denne form for støtte kan aftales konkret i forhold til den enkelte unges udækkede behov.